Infermera gestora de casos

Al centre d’atenció primària de Can Gibert dues infermeres anomenades gestores de casos i infermera clínica fan atenció domiciliària.

La infermera gestora de casos pretén millorar l’atenció a les persones en una situació de salut complexa, oferir una atenció individualitzada amb una coordinació entre els serveis de salut i serveis socials, a més de detectar situacions de risc.

Així mateix, la infermera clínica té la funció d’enllaç assegurant la continuïtat de cures entre els diferents nivells assistencials, és a dir, entre l’hospital i primària.

Ambdues infermeres també actuen de forma preventiva als problemes dels pacients amb indicadors de fragilitat, especialment en processos crònics com la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), la cardiopatia isquèmica i la insuficiència cardíaca, i evitar així ingressos a urgències hospitalàries no programats.

Iolanda Farré, Silvia Bautista
Infermeres Gestores de casos
Can Gibert del Pla