Permís maternal

Permís maternal 

Baixa per maternitat de la mare i/o el pare

Què és?

Després del part, l’adopció o l’acolliment d’un infant, les mares i/o els pares treballadors poden gaudir d’un període de descans laboral legalment establert. A més, us correspon un subsidi per cobrir la pèrdua econòmica que suposa aquesta interrupció de l’activitat laboral. Aquesta prestació l’assumeix l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i representa el 100% del salari.

Quina documentació s’ha de portar ?

  1. Informe de maternitat (emès pel metge de família )
  2. Targeta Sanitària Individual
  3. Sol·licitud de maternitat i/o paternitat
  4. El document acreditatiu de la persona sol·licitant (DNI o NIE).
  5. El llibre de família.
  6. El certificat de l’empresa, si treballeu per compte d’altri.

Documentació relativa a la cotització:

  • Pels artistes: Declaració d’activitats i justificants d’actuacions que no hagin estat presentades a la TGSS.
  • Treballadors per compte propi, representants de Comerç, Règim Especial Agrari i Treballadors de la llar: Justificants del pagament de quotes dels 2 últims mesos.
  • En declaració de situació d’activitat, només pels treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms (a excepció dels inclosos en el Sistema Especial per Treballadors per Compte Propi Agraris i dels treballadors econòmicament dependents).

Cal demanar hora de visita a Sanitat Respon 902 111 444 o a través de Internet.  www.gencat.cat/ics perquè  facin el permís de maternitat