Inscripció del nounat al Registre Civil o Ajuntament.

Inscripció del nounat al Registre Civil o Ajuntament.

Hauran d’inscriure al nadó, passades les 24 hores del seu naixement, al Registre Civil o a l’Ajuntament (si és un municipi petit).
Teniu temps fins que es compleixin 8 dies del seu naixement.

Qui ho pot fer ?

El pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada

Quina documentació s’ha de portar ?

  1. Informe de maternitat degudament complimentat, li donaran a l’hospital on s’ha produït el part.
  2. Butlleta d’estadística degudament complimentada, us la lliuraran a l’Ajuntament o Registre Civil.
  3. Llibre de família.
  4. DNI dels pares.

Una vegada realitzat aquest tràmit, el nadó ja està registrat. Us lliuraran una fotocòpia per poder fer l’empadronament.