Inscripció del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social

Inscripció del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social 

Lloc: Oficina de l’INSS a Girona. C/Sta Eugènia, 40 Baixos

Telefon 872 08 25 00 / 872 08 25 10

www.seg-social.es


Qui ho pot fer ?

El pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada

Quina documentació s’ha de portar ?

  1. DNI/ NIE de la persona que vol tenir el nadó com a beneficiari.   Cas que aquest no siguin els pares, també s’ha de presentar el certificat de convivència.
  2. Targeta Sanitària en la qual s’inscriu el nadó.
  3. Llibre de família ( amb inscripció del nadó ).
  4. El certificat de convivència, en el cas de pares no casats.