Odontologia

Les prestacions generals incloses  (Cartera de serveis comuns del Reial Decret 1030/2006, article 9. Atenció a la salut bucodental)
– Informació, educació i ensinistrament en higiene i salut bucodental
– Tractament de processos odontològics aguts (infeccions, traumatismes osseodentaris, ferides i lesions a la mucosa oral) , així com la patologia aguda de l’articulació temporomandibular.

Inclou consell bucodental, tractament farmacològic de la patologia bucal que ho requereixi, exodòncies, exodòncies quirúrgiques, cirurgia menor de la cavitat oral, revisió oral per a la detecció precoç de lesions premalignes i, si s’escau, biòpsia de lesions mucoses)
– Exploració preventiva i instruccions en dieta, salut i higiene bucodental a les dones embarassades, que inclou fluoracions.
– Serveis odontològics per a la població infantil:
– Revisions bucodentals
– Aplicació de flúor tòpic (fluoracions)
– Extracció de peces dentals temporals i permanents
– Segellat de fissures en dents permanents
– Exploració radiològica, quan calgui
– Tartrectomies (neteges bucals) en dentició permanent quan es detectin càlculs (tosca dental) i/o pigmentacions extrínseques (taques dentals externes) en dentició permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival
– Tractaments bucodentals a persones amb discapacitat.